Annons
chiptrim

Chiptrimning

En optimering av bilens styrdator har förekommit under en lång tid, men på senare tid har tekniken blivit så lättillgänglig att man själv kan beställa ett trimkit och genomföra operationen hemma. Att köpa en fullutrustad bil med svagare motor för att sedan chiptrimma blir allt vanligare, vilket är en billigare lösning än att köpa en motorstarkare version av tillverkaren. Marknadens uppgång kan tillskrivas många anledningar, inte minst klimatfrågan och det ökade miljömedvetandet.

Chiptrimning – stydatorns optimering

Chiptrimning (engelskans bit, 'stycke', och trim, 'göra i ordning'), chiptrim, trimchip, innebär en modifiering och optimering av programvaran till en bils styrdator, motorstyrenheten. I större sammanhang innebär trimning modifiering, inom motorsport, av i första hand motorn, så att prestandan optimeras inom de ramar som angivits i reglerna.

Fördelar med chiptrim

Motorstyrenheten, vanligtvis i en modern förbränningsmotor, styr mängder med funktioner i hela motorn. Med chiptrimning så kan man välja vilken sorts förändring i motorkaraktär man söker, oftast gäller det ett högre effektuttag eller bättre bränsleekonomi. Detta uppnås genom att programmera om turbotrycket, bränslespridarnas öppningstid samt tändningskurvan (högre vridmoment kombinerat med en lägre bränsleförbrukning). Prestandan kan vanligen ökas mellan 20-40% på vridmomentet för turbomotorer. För motorer utan turbo är ca 10-20 % ökning i vridmomentet möjligt. Bränsleförbrukningen för diesel- och bränslemotorer kan minska med 5-25%

Förutsättningar för chiptrim

Vid utvecklandet av motorstyrenheter har tillverkarna alltid varit tvungna att kompromissa för att fordonet ska uppfylla de lagstadgade avgasnormerna i alla avseenden. Vidare måste de ta hänsyn till de internationella differenserna på drivmedelskvalitet, utsläpp från bränsle av sämre kvalitet och för långa serviceintervaller. Ekonomiska ställningstaganden spelar även en väsentlig roll. När man tar allt detta i beräkningen så resulterar det i ett motorstyrningsprogram som inte är särskilt effektivt. Nu för tiden så är det även vanligt att tillverkarna erbjuder nästan konstruktionsidentiska motorer som ändå har skiftande effekturval på grund av inställningarna i bilens styrdatorn.

Sliter chiptrim på bilen mer än vanligt?

Ett mätbart högre slitage uppstår endast när motorn konstant går på maximal kraft, men vid normalt körsätt så saknas det dokumenterad förändring av fordonets beskaffenhet. Detta gäller vid korrekt och väl utförd chiptrimning. Slitage kan förekomma ifall chiptrimningen ej är väl utförd. En felaktig chiptrimning kan innebära att man inte tagit hänsyn till motorns gränsvärden, vilket kan leda till en kortare livslängd för fordonet. Motortemperaturen skall heller ej överskrida normaltemperaturen avsevärt mycket, inte mer än 10 grader mer än standardtemperaturen vid maximal belastning ifall chiptrimningen är korrekt och väl utförd.

Synonymer och sökord

Andra synonymer eller sökord för chiptrimning är: biltrimning, biltrim, chiptrim, trimchip, chiptrimma, chippa, bilchippning, trimchip, biloptimering, biluppgradering, trim, trimning, trimma, chip trimning m.m.

alltomchiptrim.se © 2008, alla rättigheter reserverade